Oglašavanje privatne psihoterapijske i savetodavne delatnosti se naplaćuje putem godišnje članarine. Sve informacije se mogu dobiti putem emaila i kontakta.


Art terapijaBihejvioralna terapijaEDMRFeminističko savetovanjeGeštalt terapijaHipnozaIntegrativan pristupIntegrativna terapijaIntegrativno emocionalno savetovanjeKognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)Konstruktivistička psihoterapijaNeuro-lingvističko programiranje (NLP)O.L.I. metodPsihoseksualna terapijaREBTSistemska porodična terapijaTelesna psihoterapijaTerapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT)Terapija usmerena na saosećanje (CFT)Terapija uz asistenciju životinjaTransakciona analiza

DecaAdolescentiOdrasliStariji

Bračna i psihoterapija parovaCoachingDečija psihoterapijaForenzička psihologijaGrupna psihoterapijaIndividualna psihoterapijaIndividualno savetovanjeKonsultacijeKućna psihoterapijaKućno savetovanjeMedikamentna terapija (lekovi)Obučavanje zaposlenihOn-line savetovanjePorodična psihoterapijaPorodično savetovanjeProfesionalna orijentacijaProfesionlna selekcijaPsihološka procena decePsihološka procena odraslihPsihološko savetovanjePsihološko testiranjeRadioniceSavetodavni rad sa decom i adolescentimaSavetovanje u vezi sa učenjemSupervizijaTelefonsko savetovanjeTreninzi

Dopuštene vrste datoteka: jpg, gif, png, bmp, jpeg
Fajl fotografije veličine do 2MB