Savetoteka logo

Internet portal Savetoteka osnovan je sa ciljem promovisanja savetodavne, psihoterapijske delatnosti, nauke, kulture, zdravog života, posebno mentalnog zdravlja, zastupanja pozitivnh društvenih, etičkih vrednosti , informisanja građana o svim načinima dobijanja psihološke pomoći. Obuhvata i registar , kontakt i linkove do  psihoterapeuta, psihijatara, savetovališta i edukativnih centara u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i ostalim gradovima i mestima u zemlji. Uz to uključuje spisak nevladinih organizacija u kojima građani mogu dobiti besplatnu psihološku pomoć ili po niskim i simboličnim cenama.

Pretraga se može vršiti po gradovima ili po udaljenosti do tražene lokacije. Naš sajt na početnoj strani poseduje oglasnu tablu psiholoških dešavanja, kurseva, obuka, radionica i predavanja.  . Informacije u registru su navedene po azbučnom redu. Sve kritike, predloge, sugestije, obaveštenja, informacije, zanimljive autorske tekstove za blog i ostalo možete poslati na našu email adresu savetoteka@gmail.com ili putem kontakta.