Prof. dr Jovan Marić, neuropsihijatar objašnjava problem depresije iz ugla savremene psihijatrije i
psihoterapije. Depresija teži da postane bolest broj jedan u svetu- koji su uzroci, simptomi, pristupi lečenju, metode prevencije poremećaja.
Pogledaj video