Jung o sinhronicitetu

    “Sinhronicitet je vremensko podudaranje dva ili više uzročno nepovezanih događaja koji imaju isto ili slično značenje.Sinhroniciteti mogu imati različite oblike. Prvo, to može biti podudaranje određenih psihičkih sadržaja sa odgovarajućim objektivnim procesom za koje se čini da se odigravaju simultano. To je najčešće viđena koincidencija…knjiga otvorena baš na pravoj strani, poziv od prijatelja [...]